TEST ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

Αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων

Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι του στενού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, κατηγοριών ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ (εξαιρούνται οι ΥΕ), ακόμα και αυτοί που προσελήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ, θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας μέσω του προγράμματος στήριξης. Από τη διαδικασία αναμένεται να εξαιρεθούν μόνο οι υπάλληλοι ΔΕΚΟ, οι απασχολούμενοι με συμβάσεις έργου, οι ωρομίσθιοι και  οι μετακλητοί υπάλληλοι που απασχολούνται σε γραφεία βουλευτών και υπουργών.

Εντός του 2014 ήταν προγραμματισμένη η αξιολόγηση των υπαλλήλων που φέρουν θέσεις ευθύνης, δηλαδή γενικούς διευθυντές, διευθυντές και προϊσταμένους και από το 2015 θα γίνει για το σύνολο των υπαλλήλων.

Την επίβλεψη της διαδικασίας θα έχει το ΑΣΕΠ και θα γίνει με την συνδρομή Γάλλων εμπειρογνωμόνων της ομάδας δράσης Task Force του μνημονίου.

Οι υπάλληλοι θα αξιολογηθούν ως προς:

þ   Σπουδές, πτυχία σε ποσοστό 20 έως 30% της συνολικής αξιολόγησης

þ   Επιμόρφωση (σεμινάρια – πιστοποιήσεις) σε ποσοστό περίπου 15%

þ   Εμπειρία (θα συνυπολογίζεται και ο ιδιωτικός τομέας) σε ποσοστό 30 με 35%

þ   Ξένες Γλώσσες σε ποσοστό 5 με 10%

Σύμφωνα με εξακριβωμένες πληροφορίες θα γίνει ταυτοποίηση των προσόντων των υπαλλήλων (έλεγχος εγκυρότητας πανεπιστημιακών πτυχίων, πτυχίων ξένων γλωσσών, πληροφορικής κτλ) καθώς ορισμένοι υπάλληλοι έχουν δηλώσει τίτλους σπουδών τους οποίους ουσιαστικά δεν κατέχουν.

Εκτός από όλα αυτά τα προσόντα οι υπάλληλοι θα δώσουν ένα Test Αξιολόγησης το οποίο θα προσμετρήσει σε ποσοστό 20 με 25% της συνολικής αξιολόγησης του υπαλλήλου.

Το test αξιολόγησης αυτό θα αποτελείται από 80 με 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (MultipleChoice) και θα διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Θα θυμίζει ως προς τη διεξαγωγή και το περιεχόμενό του το Test Δεξιοτήτων για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στο Δημόσιο που έλαβε χώρα το 2008.

Πιο συγκεκριμένα οι ερωτήσεις του testαξιολόγησης θα χωρίζονται σε 2 μέρη:

Γενικές Γνώσεις και Δεξιότητες

Eρωτήσεις σε σχέση με την Ελληνική Γλώσσα, τη γνώση των Ευρωπαϊκών θεσμών, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, την αναλυτική σκέψη, την κριτική ικανότητα, τα απλά μαθηματικά, τον επαγωγικό συλλογισμό, και γενικότερα την αντιληπτική ικανότητα.

Ειδικές ερωτήσεις με βάση το αντικείμενο του υπαλλήλου

Γενικές ερωτήσεις σε σχέση με τον Δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα συμπεριφοράς αλλά και πιο συγκεκριμένα πχ οι υπάλληλοι των εφοριών θα εξεταστούν σε ερωτήσεις για την καταγραφή φορολογικών παραβάσεων ή οι επιθεωρητές εργασίας σε πρακτικά θέματα επιβολής προστίμων κτλ.


Μαθήματα για το test αξιολόγησης

Η alpha πληροφορική Εκπαίδευση αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκόμισε από την επιτυχή προετοιμασία μεγάλου αριθμού υποψηφίων για το test Δεξιοτήτων προχωρά στην κατάρτιση τμημάτων προετοιμασίας για το test Αξιολόγησης Δημοσίων Υπαλλήλων:

ΤΜΗΜΑΤΑ

Ολιγομελή

Ευέλικτα

Ταχύρρυθμα

Μαθήματα και Σαββατοκύριακα

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Με πείρα στη διδασκαλία προετοιμασίας διαγωνισμών του Δημοσίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Όλες οι σημειώσεις διανέμονται στους μαθητές της ALPHA Δωρεάν

TEST ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

Test προσομοίωσης με χιλιάδες θέματα εξετάσεων με τρόπο εξέτασης ίδιο με αυτό των εξετάσεων το οποίο διατίθεται για τους μαθητές της ALPHA Δωρεάν.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

· Σε πολυτέκνους

· Σε συναδέλφους που θα γραφτούν μαζί

· Σε περίπτωση συμμετοχής και σε τμήμα Πιστοποίησης Πληροφορικής (ECDL) ή σε τμήμα Αγγλικών

 

ΑΛΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Υποχρεωτική κρίνεται πλέον για τους Δημόσιους Υπαλλήλους η απόκτηση Πιστοποιητικού Γνώσεων Πληροφορικής. Η alpha πληροφορική αποτελεί Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο των Αναγνωρισμένων από το Δημόσιο Φορέων Πιστοποίησης: ECDL, KeyCERT και Diploma και σχηματίζει νέα τμήματα κάθε εβδομάδα. Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στον σύνδεσμο:

ALPHA - Προγράμματα Πιστοποίησης

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Επίσης υποχρεωτική κρίνεται και η απόδειξη γνώσης Ξένης Γλώσσας. Στην alpha πληροφορική εκπαίδευση είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε πλήρη προετοιμασία για το πλήρως Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας TOEIC σε λιγότερο από ένα μήνα με πολύ χαμηλό κόστος και πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας:

ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση - Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο

Κάνιγγος 12, Πλ. Κάνιγγος

Αθήνα - 2103823982

Joomla templates by a4joomla