ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2016-2017

Αποστολή της προκήρυξης 1Κ/2017 στο Εθνικό Τυπογραφείο 13 Ιανουαρίου 2017
7Κ/2016 - Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού (1.666) θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας 04 Ιανουαρίου 2017
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 4.000 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 13 Δεκεμβρίου 2016
3Ε/2016 - έντεκα (11) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού 30 Νοεμβρίου 2016
4Κ/2016 - Πενήντα δύο (52) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Γ.Γ.Δ.Π και στη Γ.Γ.Δ.Ε του Υπουργείου Οικονομικών. 25 Νοεμβρίου 2016
3Κ/2016 - 58 Θέσεις - ΕΤΕΑΝ Α.Ε - Ε.Α.Κ.Θ - Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε 07 Νοεμβρίου 2016
Τράπεζας της Ελλάδος - 35 Θέσεις (2Κ/2016) 19 Οκτωβρίου 2016
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2ΕΓ/2016 19 Οκτωβρίου 2016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΕΓ/2016 07 Σεπτεμβρίου 2016
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) θύλακες υψηλής ανεργίας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων για 3.737 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Α' Κύκλος) 11 Ιουλίου 2016
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε (ΕΥΔΑΠ Α.Ε) 29 Φεβρουαρίου 2016
Προκήρυξη Διαγωνισμού για 49 Δόκιμους Λιμενοφύλακες 07 Ιανουαρίου 2016
15 Ακόλουθοι Πρεσβείας στο Υπουργείο Εξωτερικών 09 Δεκεμβρίου 2015
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 5Κ/2015 ΚΑΙ 1Γ/2015 01 Δεκεμβρίου 2015
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Κ/2015 - Εξακοσίων Ενενήντα (690) Θέσεων στο Υπουργείου Υγείας 23 Οκτωβρίου 2015
Προκήρυξη για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) - 2015 16 Οκτωβρίου 2015
226 προσλήψεις στο Υπουργείο Υγείας (4Κ/2015) 13 Οκτωβρίου 2015
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1Α/2015 ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε.Α.Σ.Π.) - 1Α/2015 11 Ιουνίου 2015
Προκήρυξη 2015 - 465 ΠΕ Εφοριακών 18 Μαΐου 2015
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2015 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 12 Μαΐου 2015
Joomla templates by a4joomla