ECDL Online Collaboration

ECDL Online Collaboration, Διαδικτυακή Παραγωγή και Συνεργασία

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τις έννοιες και τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη ρύθμιση και τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων παραγωγής και συνεργασίας/ συνεργατικών εργαλείων (online collaborative tools), όπως εργαλεία σχετικά με:

αποθήκευση (storage), παραγωγικότητα (productivity tools), ημερολόγια (calendars), μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), διαδικτυακές συσκέψεις (web meetings), μαθησιακές πλατφόρμες (learning environments) και τεχνολογία κινητών συσκευών (mobile technology).
Για να επιτύχει ένας υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να:

• Κατανοεί τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη διαδικτυακή παραγωγή και συνεργασία (online collaboration) και την υπολογιστική νέφους (cloud computing).
• Ρυθμίζει λογαριασμούς για διαδικτυακή παραγωγή και συνεργασία (online collaboration).
• Χρησιμοποιεί δικτυακή αποθήκευση (online storage) και διαδικτυακές εφαρμογές παραγωγικότητας (web-based productivity applications) για να συνεργάζεται με άλλους.
• Χρησιμοποιεί ημερολόγια στο διαδίκτυο και σε κινητές συσκευές (calendars) για να διαχειρίζεται και να σχεδιάζει τις δραστηριότητές του.
• Συνεργάζεται και αλληλεπιδρά χρησιμοποιώντας κοινωνικά δίκτυα (social networks), ιστολόγια (blogs), και συνεργατικά ανεπτυγμένους ιστοτόπους (wikis).
• Προγραμματίζει και διοργανώνει διαδικτυακές συσκέψεις και χρησιμοποιεί πλατφόρμες διαδικτυακής εκμάθησης (online learning environments).
• Κατανοεί βασικές έννοιες της τεχνολογίας κινητών/φορητών συσκευών (mobile devices) και χρησιμοποιεί λειτουργίες όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), εφαρμογές (applications), και συγχρονισμό (synchronisation).

TMHMATA ECDL

  • Ολιγομελή
  • κάθε εκπαιδευόμενος έχει το δικό του Η/Υ ο οποίος είναι προσανατολισμένος ως προς τον αλληλεπιδραστικό πίνακα του καθηγητή

 http://www.youtube.com/watch?v=7DYyfZxqykw&feature=related

  • Νέα τμήματα ECDL Online Collaboration κάθε εβδομάδα
  • Δυνατότητα εναλλάξ παρακολούθησης σε τμήματα που συμβαδίζουν

 Υπάρχει και η δυνατότητα το πρόγραμμα να πραγματοποιηθεί και σε Ιδιαίτερα Μαθήματα όπου ο εκπαιδευόμενος διαλέγει το ρυθμό διδασκαλίας σε συνεννόηση με τον καθηγητή.

ΠΑΡΟΧΕΣ

  • Αρχείο Θεμάτων που έχουν πέσει στο παρελθόν σε εξετάσεις και τα οποία είναι διαθέσιμα προς εξάσκηση.
  • Εκπαιδευτικό Υλικό που θα χρειαστεί διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ECDL

Η ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση αποτελεί Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο των Αναγνωρισμένων από το Δημόσιο Φορέων Πιστοποίησης:

και διεξάγει εξετάσεις ECDL στο χώρο της 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ - ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση - Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL

Joomla templates by a4joomla