Ελληνικο Ανοικτο Πανεπιστημιο (ΕΑΠ)

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΑΠ)

Πλήρης προετοιμασία για όλες τις προπτυχιακές ενότητες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ):

ΔΕΟ Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών

ΕΛΠ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

ΕΠΟ Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

ΙΣΠ Ισπανική Γλώσσα & Πολιτισμός

ΠΛΗ Πληροφορική

ΦΥΕ Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες

Αξιοποιώντας το υψηλό επίπεδο κατάρτισης των συνεργατών καθηγητών μας είμαστε σε θέση να αναλάβουμε εκπαίδευση και υποστήριξη εργασιών και τα μεταπτυχιακά του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ):

ΑΓΓ, ΑΣΠ, ΓΑΛ, ΓΕΡ, ΓΤΠ, ΔΙΑ, ΔΙΠ, ΔΜΥ, ΔΠΜ, ΔΤΕ, ΔΥΥ, ΔΧΤ, ΕΚΕ, ΕΚΠ, ΚΠΠ, ΚΦΕ, MBA, ΜΣΜ, ΟΡΘ, ΠΛΣ, ΠΣΕ, ΠΣΠ, ΠΣΦ, ΣΔΥ, ΣΜΑ, ΣΦΠ, ΤΡΑ.

 

 

ΠΛΗ 10 - Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Τεχνικές Προγραμματισμού
Δομές Δεδομένων
Γλώσσες Προγραμματισμού
 

 

ΠΛΗ 11 - Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού

Τεχνολογία Λογισμικού Ι
Λειτουργικά Συστήματα Ι
Βάσεις Δεδομένων
 

 

Μαθηματικά για Πληροφορική Ι

Γραμμική Άλγεβρα
Λογισμός μίας Μεταβλητής
Πιθανότητες και Στατιστική Ι
Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική
Διακριτά Μαθηματικά
Θεωρία Γράφων
Μαθηματική Λογική
Αρχές Συνδυαστικής
 

 

ΠΛΗ 21 - Ψηφιακά Συστήματα

Ψηφιακή Σχεδίαση Ι
Ψηφιακή Σχεδίαση ΙΙ
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι
Μικροεπεξεργαστές
 

 

ΠΛΗ 22 - Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ

Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης
Ψηφιακές Επικοινωνίες Ι
Ψηφιακές Επικοινωνίες ΙΙ. Σήματα-Διαμόρφωση-Θόρυβος
Δίκτυα Υπολογιστών Ι
 

 

ΠΛΗ 23 - Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία

Τηλεματική
Εισαγωγή στην Τεχνολογία του Παγκόσμιου Ιστού
Υπολογιστές και Κοινωνία
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
■ Καθηγητές με MSC ή phD και πείρα στη διδασκαλία του αντίστοιχου αντικειμένου

 

ΤΜΗΜΑΤΑ
■ Τα τμήματα είναι ολιγομελή με σκοπό τη διαφύλαξης της ποιότητας της εκπαίδευσης ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι το επιθυμητό.

 

ΙΔΙΑΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
■ Δυνατότητα προετοιμασίας και σε ιδιαίτερα μαθήματα όπου ο φοιτητής διαλέγει το ρυθμό διδασκαλίας σε συνεννόηση με τον καθηγητή. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ του φοιτητή σε:

■ Ασκήσεις
■ Προπτυχιακές Εργασίες
■ Μεταπτυχιακές Εργασίες
■ Projects (πολλές φορές εξαμηνιαία που είναι απαραίτητα για την συμμετοχή στην τελική εξέταση του μαθήματος)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
■ Που τυχόν χρειαστεί (σημειώσεις, βιβλία, φωτοτυπίες) διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

■ Είμαστε δίπλα στον φοιτητή ακόμα και μετά το τέλος των σεμιναρίων, κινητοποιούμε το Εκπαιδευτικό Προσωπικό για επίλυση των αποριών της τελευταίας στιγμής και παρέχουμε κάθε βοήθεια ως προς την προετοιμασία για την τελική εξέταση.

ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση

Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο

Κάνιγγος 12, Πλ. Κάνιγγος

Αθήνα - 2103823982


 

ΠΛΗ 24 - Σχεδιασμός Λογισμικού

Μεταγλωττιστές
Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ
Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ (Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός)
Προγραμματισμός Έργων Πληροφορικής-Αντικειμενοστρεφείς Μεθοδολογίες
 

 

ΠΛΗ 30 - Θεμελιώσεις Επιστήμης Η/Υ

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
Θεωρία Υπολογισμού
Αυτόματα και Τυπικές Γλώσσες
 

 

ΠΛΗ 31 - Τεχνητή Νοημοσύνη και Εφαρμογές

Τεχνητή Νοημοσύνη και Έμπειρα Συστήματα
Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και Εφαρμογές
Γενετικοί Αλγόριθμοι και Εφαρμογές
 

 

ΠΛΗ 32 - Γραμμικός προγραμματισμός και μοντελοποίηση

Μοντελοποίηση και Προσομοίωση
Θεμέλια Γραμμικού ΠρογραμματισμούΑλγόριθμοι Γραμμικού Προγραμματισμού και Θεωρία Παιγνίων
 

 

ΠΛΗ 35 - Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών

Ασφάλεια Υπολογιστών
Ασφάλεια Δικτύων
Κρυπτογραφία
 

 

ΠΛΗ 36 - Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
Νέες Κατευθύνσεις Δικτύων και Υπηρεσιών
Ζητήματα Σχεδίασης Δικτύων.
 

 

ΠΛΗ 37 - Πληροφορική και Εκπαίδευση

Διδακτική της Πληροφορικής
Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Πρακτική Εξάσκηση σε Θέματα Λογισμικού
Μεταγλωττιστές
Βάσεις Δεδομένων
Λειτουργικά Συστήματα
 

 

ΠΛΗ 42 - Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού

Τυπικές Προδιαγραφές
Εγκυροποίηση Λογισμικού
Διαχείριση και Ποιότητα Λογισμικού
 

 

ΠΛΗ 44 - Σήματα και Επεξεργασία Εικόνας

Σήματα και Συστήματα
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων και Σημάτων
Ανάλυση Εικόνας και Αναγνώριση Προτύπων


ΔΧΤ 50 - Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Έργων

ΔΧΤ 51 - Τεχνική της Κατασκευής

ΔΧΤ 60 - Νομοθεσία και Ασφάλεια Τεχνικών Έργων

ΔΧΤ 61 - Οικονομικά Τεχνικών Έργων 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
■ Καθηγητές με MSC ή phD και πείρα στη διδασκαλία του αντίστοιχου αντικειμένου

 

ΤΜΗΜΑΤΑ
■ Τα τμήματα είναι ολιγομελή με σκοπό τη διαφύλαξης της ποιότητας της εκπαίδευσης ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι το επιθυμητό.

 

ΙΔΙΑΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
■ Δυνατότητα προετοιμασίας και σε ιδιαίτερα μαθήματα όπου ο φοιτητής διαλέγει το ρυθμό διδασκαλίας σε συνεννόηση με τον καθηγητή. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ του φοιτητή σε:

■ Ασκήσεις
■ Προπτυχιακές Εργασίες
■ Μεταπτυχιακές Εργασίες
■ Projects (πολλές φορές εξαμηνιαία που είναι απαραίτητα για την συμμετοχή στην τελική εξέταση του μαθήματος)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
■ Που τυχόν χρειαστεί (σημειώσεις, βιβλία, φωτοτυπίες) διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

■ Είμαστε δίπλα στον φοιτητή ακόμα και μετά το τέλος των σεμιναρίων, κινητοποιούμε το Εκπαιδευτικό Προσωπικό για επίλυση των αποριών της τελευταίας στιγμής και παρέχουμε κάθε βοήθεια ως προς την προετοιμασία για την τελική εξέταση.

ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση

Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο

Κάνιγγος 12, Πλ. Κάνιγγος

Αθήνα - 2103823982

 


Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

ΜΒΑ 50 - Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη (Economics for Managers)

Τόμος Α΄: Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον (International Economic Environment), ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος Β΄: Οικονομική των Επιχειρήσεων (Managerial Economics), ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος Γ΄: Οικονομικά των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (European Business), ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

 

ΜΒΑ 51 - Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική (Financial Management and Accounting)

Τόμος Α΄ : Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων (Corporate Finance), ΕΑΠ, Πάτρα 2004.

Τόμος Β΄: Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting), ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος Γ΄: Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Investment Analysis & Portfolio Management), EAΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος Δ΄: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Financial Statement Analysis), ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

 

ΜΒΑ 60 -Προχωρημένες Ποσοτικές Μέθοδοι για Διοικητικά Στελέχη (Advanced Quantitative Methods for Managers)

Τόμος Α΄ : Προχωρημένη Ποσοτική Ανάλυση (Advanced Quantitative Analysis), ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος Β΄: Οικονομικά και Επιχειρηματικά Υποδείγματα (Economic and Business Modeling), ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος Γ΄: Λήψη Αποφάσεων (Decision Making), EAΠ, Πάτρα 2005.

 

ΜΒΑ 61 - Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Management of people and Organizations)

Τόμος Α΄ : Διοικητική Επιχειρήσεων (Management), ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος Β΄: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Human Resourse Management), ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος Γ΄: Διοίκηση Μάρκετινγκ (Marketing Management), EAΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος Δ΄: Στρατηγική των Επιχειρήσεων (Strategic Management), ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
■ Καθηγητές με MSC ή phD και πείρα στη διδασκαλία του αντίστοιχου αντικειμένου

 

ΤΜΗΜΑΤΑ
■ Τα τμήματα είναι ολιγομελή με σκοπό τη διαφύλαξης της ποιότητας της εκπαίδευσης ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι το επιθυμητό.

 

ΙΔΙΑΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
■ Δυνατότητα προετοιμασίας και σε ιδιαίτερα μαθήματα όπου ο φοιτητής διαλέγει το ρυθμό διδασκαλίας σε συνεννόηση με τον καθηγητή. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ του φοιτητή σε:

■ Ασκήσεις
■ Προπτυχιακές Εργασίες
■ Μεταπτυχιακές Εργασίες
■ Projects (πολλές φορές εξαμηνιαία που είναι απαραίτητα για την συμμετοχή στην τελική εξέταση του μαθήματος)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
■ Που τυχόν χρειαστεί (σημειώσεις, βιβλία, φωτοτυπίες) διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

■ Είμαστε δίπλα στον φοιτητή ακόμα και μετά το τέλος των σεμιναρίων, κινητοποιούμε το Εκπαιδευτικό Προσωπικό για επίλυση των αποριών της τελευταίας στιγμής και παρέχουμε κάθε βοήθεια ως προς την προετοιμασία για την τελική εξέταση.

ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση

Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο

Κάνιγγος 12, Πλ. Κάνιγγος

Αθήνα - 2103823982

Joomla templates by a4joomla