ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σεμινάριο: Εκπόνησης Επιστημονικής Εργασίας

 

Σεμινάριο: Εκπόνησης Επιστημονικής Εργασίας

Όχι θεωρητική παρουσίαση σε αμφιθέατρο αλλά:

Μάθημα & Εξάσκηση πάνω σε υπολογιστή σε πραγματικά παραδείγματα!!

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΥΛΗ

1. Προχωρημένη χρήση επεξεργασίας κειμένου

1.1 Χρήση στυλ επικεφαλίδας για κεφάλαια και υποκεφάλαια

1.2 Αλλαγές ενοτήτων

1.3 Προχωρημένη αρίθμηση σελίδων (μη συνεχόμενη, εναλλάξ λατινικοί με αριθμούς κα)

1.4 Πίνακες περιεχομένων

1.5 Αυτόματες βιβλιογραφικές αναφορές, αυτόματη βιβλιογραφία

1.6 Λεζάντες εικόνων, διαγραμμάτων, πινάκων

1.7 Ευρετήριο εικόνων

1.8 Ευρετήριο διαγραμμάτων

1.9 Ευρετήριο πινάκων

1.10 Παραπομπές

1.11 Νομοθεσία

Σύνολο: 6 ώρες

2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

2.1 Αναζήτηση σε επιστημονικές βιβλιοθήκες: Google Scholar, ScienceDirect, Pubmed, IEE Explore, Researchgate.net, apothesis, Opac κα

2.2 Χρήση VPN (Virtual Private Network) για ξεκλείδωμα επιστημονικών άρθρων και δημοσιεύσεων

2.3 Συστήματα βιβλιογραφικών αναφορών (APA, Harvard, IEEE κα)

2.4 Ορθή χρήση βιβλιογραφίας ώστε να μη θεωρηθεί αντιγραφή (Plagiarism)

2.5 Συστήματα ανίχνευσης Plagiarism, τι να αποφεύγεται

Σύνολο: 6 ώρες

3. Ερευνητικό μέρος

3.1 Μεθοδολογία έρευνας

3.1.1 Σκοπός και στόχοι έρευνας

3.1.2 Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων

3.1.3 Επιλογή κατάλληλου είδους έρευνας

(ποσοτική, ποιοτική, μετα-ανάλυση, μελέτη περίπτωσης, συγκριτική παρουσίαση κα)

3.1.4 Αναμενόμενα αποτελέσματα

3.2 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων

3.2.1 Χρήση περιγραφικής ή επαγωγικής στατιστικής

3.2.2 Στατιστική ανάλυση με Excel

3.2.3 Στατιστική ανάλυση με SPSS (αξιοπιστία, συσχετίσεις, testing)

3.3 Συμπεράσματα από την σύγκριση βιβλιογραφικής ανασκόπησης και αποτελεσμάτων έρευνας

 

Ώρες διδασκαλίας: 12

4. Παρουσίαση της εργασίας

4.1 Δημιουργία PowerPoint

4.2 Δημιουργία abstract προς δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά

Ώρες διδασκαλίας: 6

 

ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση

Κάνιγγος 12 – πλ. Κάνιγγος – 7ος όροφος

2103823982 – http://www.alpha-ekp.gr

Joomla templates by a4joomla